Εδώ μπορείτε να κάνετε κατάθεση ποσών από υπόλοιπα της παλιάς εταιρείας. Όχι της εταιρείας στην Βουλγαρία.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 6651 109702 288    IBAN : GR79 0171 6510 0066 5110 9702 288
ALPHA :476 002101 081936      IBAN : GR85 0140 4760 4760 0210 1081 936
ΕΘΝΙΚΗ :236 743056 61               IBAN : GR35 0110 2360 0000 2367 4305 661
__________________________________________________________________________________________________

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Δικαιούλος : UNISHOP LTD
Τράπεζα      : POSTBANK  
IBAN             : BG65BPBI81701605620693
BIC/Swift   : BPBIBGS