Εμφάνιση πλευρικής γραμμής

DAEWOO (6)

DELONGHI (16)

D ...... (25)