Εμφάνιση πλευρικής γραμμής

ORION (1)

O ...... (30)