Εμφάνιση πλευρικής γραμμής

VOLTA (17)

VORWERK (7)

V ...... (16)