Μόνο οι διαχειριστές μπορούν να προσθέσουν νέους χρήστες.