Εδώ μπορείτε να κάνετε κατάθεση ποσών από υπόλοιπα της παλιάς εταιρείας. Όχι της εταιρείας στην Βουλγαρία.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ : IBAN : GR7901716510006651109702288
ALPHA       : IBAN : GR8501404760476002101081936
ΕΘΝΙΚΗ    : IBAN : GR3501102360000023674305661
__________________________________________________________________________________________________

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Δικαιούλος : UNISHOP LTD
Τράπεζα      : POSTBANK  
IBAN             : BG65BPBI81701605620693
BIC/Swift   : BPBIBGS